Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of stripslashes(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /home/users/zarebski/public_html/php_inc/controlers/controler_1.php on line 14
Mleczarnia - PPH Zarębski - O firmie - Polityka jakości

Polityka jakości

  
POLITYKA  JAKOŚCI

PPH „Zarębski” Piotr Zarębski

Kluczowym elementem w naszej działalności jest stałe dbanie o jakość produkowanych wyrobów. Korzystając z naszego doświadczenia, nowoczesnej infrastruktury i tradycyjnych receptur możemy oferować klientom zawsze świeże produkty o naturalnym, tradycyjnym smaku. Nadrzędnym celem PPH „Zarębski” Piotr Zarębski jako dostawcy wysokiej jakości, smacznych, naturalnych i zawsze świeżych produktów mleczarskich w regionie jest umocnienie pozycji czołowego lokalnego dostawcy sieci handlowych oraz wzrost rozpoznawalności marki, spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ciągłe utrzymywanie i doskonalenie jakości dostarczanych wyrobów.

Kierownictwo Firmy zobowiązuje się w ramach wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością do spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, ciągłego podnoszenia jego skuteczności oraz prowadzenia i nadzorowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanych klientom wyrobów.

Politykę Jakości jako nadrzędny element funkcjonowania naszej Firmy zamierzamy realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:

  • rozwój tradycyjnych technologii produkcji,
  • optymalizację kosztów produkcji, 
  • utrzymanie poziomu jakości oraz bezpieczeństwa żywności w zakresie oferowanych wyrobów,
  • umocnienie pozycji czołowego lokalnego dostawcy sieci handlowych oraz wzrost rozpoznawalności marki.

     

       wersja 01                                                                                                                                         Zatwierdził

      Ksawerów, 01.03.2015 r.                                                                                        Piotr Zarębski

                                                                                                                                                   Właściciel

 

 

Nasze wysiłki, skupione na dostarczaniu Państwu najlepszych jakościowo produktów, zostały nagrodzone licznymi nagrodami.
 
 

W tym roku Wojewódzkim konkursie Wyrobów Mleczarskich - Bratoszewice 2010: