Maj 2023 r.

Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kWp dla budynku produkcyjnego położonego w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 25

Wartość ogólna zadania:         215 250,- zł  

Wysokość dofinansowania:    175 000,- zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: pożyczki.

Z uwagi na znaczne koszty energii elektrycznej zużywanej na potrzeby budynku produkcyjnego Firmy PPH „ZARĘBSKI” Piotr Zarębski położonego w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 25 planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  o mocy 49,82 kWp.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na dachu budynku;
  2. montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 106 szt. na powierzchni – 238,0 m2;
  3. montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera – 1 szt., rozdzielni systemu pV, zabezpieczenia itp.;
  4. wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem;
  5. przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;
  6. opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowane instalacje do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Firmy.

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl