Maj 2023 r.

Nazwa zadania: „Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej dla budynków produkcyjnych położonych w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 25″

Wartość ogólna zadania: 220 164,- zł
Wysokość dofinansowania: 220 164,- zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: pożyczki.

W ramach przedsięwzięcia z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej zużywanej na potrzeby funkcjonowania Przedsiębiorstwa dokonano poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachach budynków należących do firmy do mocy łącznej 99,64 kWp w obrębie części działki o numerze 1504/41. Na budynku magazynowym istnieje już mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 49,82 kWp wybudowana w 2022 r.
Wybudowana w ramach zadania instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 49,82 kWp, która umieszczona została na dachach istniejących budynków. Instalacja składała się z 106 modułów fotowoltaicznych o mocy 470 Wp każdy wraz z falownikiem o mocy 50 kW, który została podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej doprowadzonej do obiektu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano następujące prace:
1. Dostawę i montaż konstrukcji mocowania paneli pv na dachach budynków;
2. Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 106 szt. na powierzchni 500,0 m 2 ;
3. Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera – 1 szt.; rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia AC i DC itp.;
4. Wykonano połączenie kablowe pomiędzy panelami pv, a inwerterem dla instalacji;
5. Przyłączono instalację pv do istniejącego systemu energetycznego dla instalacji;
6. Opracowano dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną, a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowane instalacje do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Firmy.

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl